Šta sve pokriva kasko osiguranje

Šteta nastala u saobraćajnim nesrećama

Kasko osiguranje pokriva troškove popravke ili zamene vozila u slučaju da je oštećeno u saobraćajnoj nesreći. Ovo uključuje nesreće u kojima je vozilo udarilo u drugo vozilo, objekt ili ako je došlo do prevrtanja vozila. Bez obzira na to ko je kriv za nesreću, osiguranje može pokriti štetu. Ova vrsta osiguranja je posebno korisna jer zaštita ne zavisi od krivice, što znači da osiguranik može dobiti naknadu čak i ako je sam uzrokovao nesreću.

Pored osnovne štete na vozilu, kasko osiguranje može pokriti i štetu na unutrašnjosti vozila, kao što su oštećenja sedišta ili instrument table. Vrlo je važno da osiguranici detaljno pregledaju uslove polise kako bi razumeli šta tačno pokriva njihovo osiguranje i da li postoje neka ograničenja u pokriću.

Šteta uzrokovana prirodnim nepogodama

Kasko osiguranje takođe pruža pokriće za štete nastale usled različitih prirodnih nepogoda. To uključuje događaje kao što su zemljotresi, poplave, oluje s jakim vetrovima, udari groma, padanje drveća ili objekata na vozilo, i sl. Ovo pokriće je posebno važno u geografskim područjima koja su sklonija ovakvim katastrofama.

Osim direktnih oštećenja vozila, ovakve situacije mogu uzrokovati i nepristupačnost vozilu ili njegovo potpuno uništenje, što može dovesti do značajnih finansijskih gubitaka. Osiguranici bi trebali pažljivo proveriti detalje svoje polise da vide koji tipovi prirodnih nepogoda su pokriveni i da li postoje određena ograničenja u vezi sa pokrićem.

Krađa i vandalizam

Pokriće za krađu i vandalizam važno je za zaštitu od gubitka ili oštećenja vozila usled neovlašćenih akcija trećih lica. Ovo uključuje situacije kada su vozila cilj krađe, ili kada su namerno oštećena (npr. grebanje farbe, razbijanje stakala). Vrlo je važno da vlasnici vozila obezbede da su njihova vozila uključena u kasko osiguranje koje pokriva ove rizike, pogotovo u urbanim područjima gde su ovakvi incidenti češći. Osiguravajuće kuće često zahtevaju od osiguranika da preduzmu određene mere predostrožnosti, kao što je parkiranje vozila na sigurnim i osvetljenim mestima, kako bi se smanjio rizik od krađe i vandalizma.

Šteta na staklu

Pokriće štete na staklu obuhvata troškove zamene ili popravke staklenih delova vozila, kao što su vetrobranska stakla, bočna stakla i zadnje staklo. Ovo može biti posebno skupo, posebno kod vozila sa specijalizovanim ili većim staklenim površinama. Kasko osiguranje koje uključuje pokriće štete na staklu može značajno smanjiti troš

kove koje bi inače morao snositi vlasnik vozila. Neki osiguravatelji nude i specifične dodatke polisama koje se fokusiraju isključivo na stakla, dok drugi omogućavaju kupovinu dodatnog pokrića koje se može dodati na standardnu kasko polisu.

Šteta bez učešća trećih strana

Kasko osiguranje može pokriti i štetu na vozilu koja nije uzrokovana učešćem drugih vozila ili osoba. Ovo uključuje situacije poput udaranja vozila u prepreke, oštećenja na parkingu dok vozilo nije u pokretu, i drugih nesreća koje mogu nastati bez prisustva trećih lica. Ova vrsta pokrića je posebno korisna jer omogućava vlasnicima vozila da budu mirni znajući da će njihovo vozilo biti popravljeno čak i ako do štete dođe u neočekivanim okolnostima.